Prezentarea institutiei

Direcția de Pază a Județului Constanța, este un serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Constanța, înființată prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici, în temeiul legii nr. 371/ 2004 privind înfințarea organizarea și funcționarea poliției comunitare, a H.C.J. 251/ 23.11.2005 privind înfințarea Direcției de Pază a Județului Constanța și a dispoziției sefului I.G.P.R nr. 422/25.09.2006 privind metodologia de aplicare a prevedilor legale în domeniul pazei.

Cu 15 ani experiență în domeniu, instituția noastră este specializată în prestarea activităților de pază a obiectivelor și bunurilor, protecție și transporturi de valori avand personalul de conducere si execuție dotat cu uniformă, însemne distinctive, echipament de protecție, stații radio emisie-recepție, telefonae mobile, armament și muniție letală si neletală.

Direcția de Pază a Județului Constanța are încheiate contracte de prestări servicii pază, de menținere a ordinii și liniștii publice, pe toata raza județului Constanța, cu peste 60 de beneficiari, totalizand peste 150 de obiective.

Întregul personal este selecționat după criterii riguroase prevazute de Legea nr.333/ 2003, este verificat și avizat de organele de poliție, examinat periodic asupra starii de sănătate, testat psihologic în laboratoare autorizate, pregatit profesional și juridic într-un sistem integrat, constand în curs de calificare de 90 de zile lucratoare la angajare și prin instructaje lunare cu durata de 8 ore, ulterior fiind angajat în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii, ceea ce ii conferă și asigură păstrarea secretului de serviciu.

 

Direcția de Pază a Județului Constanța prin personalul său specializat asigură și oferă instituțiilor publice, agenților economici – publici sau privați – următoarele servicii:

exacutarea pazei obiectivelor și a bunurilor beneficiarului, participarea la menținerea ordinii și liniștii publice, potrivit planurilor de pază întocmite de comun acord cu beneficiarii și avizate de organele de poliție;
însoțirea și protecția transporturilor de valori, transportul facandu-se cu mijloace auto speciale;
cursuri de calificare în meseria de Agent Pază și Ordine, organizat în conformitate cu art. 41 aln. 1 din Legea 333/ 2003;
monitorizare antiefracție prin dispecerat a obiectivelor și intervenția cu efective specializate în situații deosebite;
asigură paza în obiective cu personal înarmat, la cerere și în funcție de natura obiectivului cu muniție letală.

 

Controlul agenților publici de pază asupra executării serviciului este asigurat prin personal specializat și legal desemnat.

Legatura cu obiectivele și cu agenții de pază ce le deservesc se face telefonic și prin rețea proprie de radio-emisie dotată cu aparatura performantă.

Direcția de Pază a Județului Constanța are efective suficiente și dotate corespunzător pentru a executat prestațiile menționate mai sus, pe toată raza județului Constanța.

Instituția noastră va mai poate oferi servicii de înaltă calitate legate de:

  • transportul de valori monetare;
  • însoțirea transportului de valori monetare;
  • cursuri de calificare în meseria de Agent de Paza și Ordine, organizate in condițiile legii.

Vă mulțumim pentru timpul acordat și așteptăm să ne contactați, asigurandu-va de seriozitatea instituției noastre.